Новини

Екип и доброволци на Спасителния център на Зелени Балкани – на посещение и обмяна на опит в Италия

Екип и доброволци на Спасителния център на Зелени Балкани – на посещение и обмяна на опит в Италия

24.11.2017
Представители на екипа и доброволците на Спасителния център на Зелени Балкани тия дни са на път. Част от времето си те отделиха за да посетят два спасителни CITES  центъра в Италия.

В парк Cappeller  групата се срещна с управата и част от гледачите и научи повече за дейностите по отглеждането на различните видове, обитаващи парка, в това число и множество сухоземни костенурки, конфискувани по CITES.

Във втория Център - L'Oasi degli Animali, специализиран към отглеждането на папагали и нощни грабливи птици, екипът ни обмени опит и знания в областта на ветеринарната медицина и грижите за птиците, като пациенти.

За нас тези пътувания и визити са изключително ценни, защото те ни дават информация за нивото ни, като Спасителен център, но и благодарение на срещите си с колеги успяваме да обменим опит и знания, които в последствие да приложим и при нас.