Новини

Екипът на проект “Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874  от Спасителния център на Зелени Балкани подготви кратък отчет за дейностите си до момента!

Екипът на проект “Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874 от Спасителния център на Зелени Балкани подготви кратък отчет за дейностите си до момента!

30.07.2019
От лятото на 2017 година екипът на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани е част от мащабния, международен проект “Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874, включващ редица дейности за опазването на вида у нас и по неговия миграционен път.

Задачата на екипа ни в това голямо интернационално предизвикателство е в дейности, най-вече, насочени към отглеждане на двойки, размножаването им в неволя и освобождаване на малките, с цел подпомагане дивата популация на вида.

В същото време екипът ни съдейства за сформирането на нови двойки египетски лешояди в някои европейски зоопаркове, участвахме в дейностите на терен, както и в редица работни срещи с партньорите по проекта.

За всичко това можете да прочетете в новината за отчета за дейността ни до юли 2019