Новини

default

Eксперти и граждани се обявиха за отхвърляне на проекта на Пролес за нов план за управление на Пирин

***
30.07.2015
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ се обяви, заедно с десетки неправителствени организации, експерти и граждани, за отхвърляне на проекта за нов план за управление на Пирин, разработван от „Пролес Инженеринг ООД“.

Причините за отхвърлянето са: проектът не отговаря на изискванията на заданието на възложителя; изпълнен е крещящо непрофесионално – използвани са термини от отменена през 90-те нормативна уредба; неглижира процеси в съвременното опазване на биоразнообразието; изводите не се базират на актуалната научна информация; има редица разминавания в данните в различните части на проекта; липсва логическа връзка между резултатите от теренните проучвания и предвидените бъдещи дейности на парка; проектът прикрива доказани нарушения на закона, извършени във връзка с изпълнението на концесията на ски-зона Банско и предлага цели, режими и дейности в услуга на нови инвестиции в ски-туризъм.

Аргументация за горните твърдения дадоха в становищата си: Национален природонаучен музей към БАН, Българска федерация по туризъм и Българска федерация по катерене и алпинизъм, Пирински туристически форум, Българска асоциация за алтернативен туризъм, рибарски сдружения, 15 неправителствени организации, преподаватели от Софийски университет, ЛТУ, учени от БАН и над 80 други граждани. Някои от становищата са в обем над 50 страници. Становището на Зелени Балкани може да намерите тук.
Според коалиция „За да остане природа в България“, проектопланът снижава стандартите за изготвянето на планове за управление на защитените територии критично ниско и трябва да бъде изцяло отхвърлен, тъй като съдържанието му не подлежи на редактиране, независимо от дадените становища и предложения.

Независимо от огромните пропуски и неизпълнения, проведеното общественото обсъждане в Банско на 24 юли, ще доведе до финално разплащане за изпълнение на проекта, като при това държавата ще загуби възможността да изиска изпълнението на обществената поръчка в качество и количество описано в техническото задание. Сигнали за финансовите нарушения бяха изпратени на Министерството на околната среда и водите, но бяха оставени без реакция, допълват от коалицията.

Утре е ред на Витоша, коментира Андрей Ралев от „Сдружение за дива природа Балкани“. Същата фирма, Пролес, в момента разработва новия план на управление на Природен парк „Витоша“ като процесът вече изтича много обезпокоително – материалите по проекта не се предоставят предварително, всички обсъждания и работни срещи са в ловния дом на ловно стопанство "Витошко-Студена" - място с ограничен достъп и без публичен транспорт. Трудният достъп и липсата на информация лишават обществеността от възможността да участват в дискусията за бъдещето на парк „Витоша“, най-посещаваната защитена територия в България, казва Ралев.

Презентациите от предишните срещи, качени след провеждането им, показват съществени пропуски. Новият план на Витоша се изготвя без достатъчно данни - полевите проучвания на експертите на „Пролес Инжинеринг ООД“ се провеждат за много кратък период от време и са незавършени, все още няма данни за състоянието и ползването на горите, както и за резерватите "Бистришко бранище" и "Торфено бранище", на които се правят отделни планове за управление. Изготвянето на режими и норми без сериозна описателна част и оценка е непрофесионално, е мнението на експертите на коалиция „За да остане природа в България“.

Начинът на работа, както и опитът ни от процеса по изготвяне на плана за НП „Пирин“, буди съмнения за изпълнение на поръчка, различна от обществената, предупреждават експертите на коалицията.