Новини

Експерти от Зелени Балкани взеха участие в 3-тата Конференция за Адриатическия миграционен път

Експерти от Зелени Балкани взеха участие в 3-тата Конференция за Адриатическия миграционен път

13.04.2018
Българските природозащитници докладваха резултати от проследяване на белошипи  ветрушки  и гривести рибарки, достигнали до Адриатическото крайбрежие по време на своите миграции.
 
Събитието се проведе в сръбския Национален парк Фрушка гора в периода в периода 19 – 23 март и бе организирано от германската фондация EuroNatur и Дружеството за опазване и проучване на птиците в Сърбия (Bird Protection and Study Society of Serbia). В конференцията участваха представители на Секретариата на UNEP/AEWA (Agreement on the Conservation of the African-Eurasian Migratory Waterbirds), Секретариата на UNEP/CMS (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals), както и участници от различни страни от Адриатическото крайбрежие и централна Европа. Представителите на Зелени Балкани, бяха единствените участници от България, като докладите им за миграцията на белошипата ветуршка (част от  проект Възстановяване на белошипата ветрушка, LIFE11 NAT/BG/360) и гривестите рибарки (маркирани от Зелени Балкани на Поморийско езеро), прекосили адриатическото крайбрежие предизвикаха сериозен интерес по време на Конференцията.
 
Участниците в 3тата Конференция за Адриатическия миграционен път приеха Декларация за опазване на птиците и техните местообитания по Адриатическото крайбрежие.

За контакти и информация :
Градимир Градев,
тел: 0885 609289
е-mail : ggradev@greenbalkans.org