Служители

default

Елена Стоева

1
Биолог. 
Председател на УС на СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора”.
Работи по проекти за консервация на биологичното разнообразие.
Отговаря за работата с доброволци, организирането и осъществяването на публични и информационни кампании Отговаря за уеб-страницата и информационната база данни на Сдружението.

e-mail: etilova@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0887574699