Новини

Есенна експедиция за проучване на китоподобните бозайници в териториалните води на България

Есенна експедиция за проучване на китоподобните бозайници в териториалните води на България

16.10.2019
В периода 06–13 октомври с финансовата подкрепа на швейцарската организация OceanCare се проведе пета експедиция за последните три години за проучване плътност на популациите на трите черноморски вида китоподобни бозайници – афала, обикновен делфин и муткур.
Екип от експерти и доброволци на Зелени Балкани в продължение на една седмица събира данни за присъствието на делфините в българските териториални води през есенния сезон. С плавателен съд бяха изминати трансекти с обща дължина 409,5 км. За жалост, първоначалните резултати показват изключително ниски числености и на трите вида през този сезон – общо 54 наблюдения, което е най-нисък резултат за всички проведени експедиции до сега. Според събраните данни съотношението между видовете през този есенен сезон не се отличава особено от това през същия период на миналата година: най-често срещани бяха обикновените делфини – 23 наблюдения, следвани от афалите с 18, а най-редки бяха морските свине с 10. Това илюстрира много добре сезонната динамика в разпределението на трите вида. Всъщност през този годишен сезон видът морска свиня/муткур предприема дълга миграция към местата за зимуване в югоизточната част на Черно море – пред бреговете на Грузия и най-източната част на Турция. Най-общо може да се каже, че плътността на популациите и на трите вида китоподобни носи информация за динамиката и на рибните запаси, от които е в пряка зависимост.

Делфините, намирайки се на върха на хранителната верига в Черно море, са идеални индикатори за състоянието на цялата екосистема и баланса между видове, среда и условия, извайван хилядолетия наред от еволюцията. Този баланс ни предоставя ресурсите, на които разчитаме, поминъка, който ни изхранва и културния облик на крайбрежните градчета. Баланс, който се е „научил“ да оцелява в условията на разнообразните екстремни събития, случвали се през цялата история на морето ни, разчитайки на всяка една от съставните си части, работещи в перфектен синхрон като едно цяло.

Това именно е целта на нашата работа и проучванията, които се стремим регулярно да провеждаме – да знаем във всеки един момент какво е състоянието на тази така важна за обществото ни екосистема и най-вече кога, дали и какви мерки са необходими, за да продължи да работи тя за нас.

За допълнителна информация:
Димитър Попов - моб. тел. 0885108712, e-mail: dpopov@greenbalkans.org