Новини

Есенно проучване на разпространение и численост на китоподобните в българските териториални води на Черно Море

Есенно проучване на разпространение и численост на китоподобните в българските териториални води на Черно Море

06.11.2018
Усилията на сдружение Зелени Балкани за мониторинг на динамиката и вариацията в числеността и разпространението на китоподобните в българските териториални води продължиха с есенно проучване. То беше проведено през втората половина на октомври като стартира на 18-и и след две временни прекъсвания поради лошо време завърши на 31-ви.
 
Отново беше приложен стандартния метод за отчитане на разстоянията по линейни трансекти. Изследването използва същия дизайн както и предходните две проучвания проведени през юни 2017 и 2018 г., включващ 13 трансекта с обща дължина от 458 км,  осигуряващи 7% покритие на изследваната територия. Основен лимитиращ фактор за успешното провеждане на експедицията беше метеорологичната обстановка в морето, тъй като за провеждане на наблюденията са нужни подходящи условия – слаб вятър и липса на вълнение. След началото на експедицията и покриването на 6 от планираните трансекти в рамките на 3 дни се наложи прекъсване поради лоши метеорологични условия. Продължихме 5 дни по-късно, след като морето се успокои и успяхме да завършим още 4 трансекта в следващите 2 дни. Поради засилване на вятъра и вълнението се наложи още едно прекъсване от 3 дни преди да завършим последните 3 трансекта символично на 31 октомври – Международния ден на Черно море!
 
Екипа наблюдатели успешно покриха 420,7 км от планираните трансекти при благоприятни условия в рамките на 6 дни.  По време на проучването участниците регистрираха общо 67 наблюдения на китоподобни с общо 203 индивида. За разлика от предходните проучвания този път най-многобройни бяха срещите с обикновени делфини (Delphinus delphis ponticus) – 29. Афалите (Tursiops truncatus ponticus) бяха втори с 19 наблюдения, докато морските свине (Phocoena phocoena relicta) изненадващо бяха  наблюдавани само в 18 случая. Допълнително при 1 от наблюденията не беше определен вид на китоподобните.
 
Настоящото проучване е трето, осъществявано от сдружението, което се провежда на база един и същи дизайн с цел проследяване на промените в разпространението, плътността и числеността на китоподобните в българските териториални води на Черно море. Покритието този път беше най-ниско – 420,7 км дължина на трансектите в сравнение с 424 км през юни миналата година и 441 през настоящата пролет. Броят на регистрираните наблюдения тази есен е по-висок – 67 в сравнение с пролетта – 55.  Най-голямата наблюдавана група беше от 35 обикновени делфина.
 
Събирането на информация за разпространението и числеността на китоподобните е от изключително значение за опазване на тези защитени видове. Данните от проучването ще бъдат анализирани за да се даде оценка на популацията за съответния сезон.
 
Изказваме благодарности на доброволците Галина Мешкова, Полина Христова, Теодора Илиева и Антония Митева, които успешно демонстрираха натрупания вече опит и позволиха продължителност на проучването. Благодарим на кап. Георгиев с яхта „Калиакрия“, който осигури оптимални условия на борда за осъщесвяване на проучването.  
 
Проучването се осъществи благодарение на любезната финансова подкрепа на фондация OceanCare, Швейцария (www.oceancare.org).


За контакти:
Димитър Попов - Зелени Балкани
тел. 0885108712, e-mail: dpopov@greenbalkans.org