Новини

Ето как отбелязохме Международният ден на лешоядите в гр. Сливен

Ето как отбелязохме Международният ден на лешоядите в гр. Сливен

07.09.2018
На 01 септември съвместно с ДПП "Сините камъни" проведохме информационна кампания сред малките и големи граждани на гр. Сливен. Малките любознайковци бяха много подготвени и заинтересовани. Част от нашата мисия: Да върнем лешоядите в България, е да запознаем децата още от малки, защо са полезни лешоядите. Само тогава всичко, към което се стремим ще придобие смисъл.

Благодарим Ви, деца! Благодарим и на ДПП "Сините камъни" за тяхното гостоприемство!

За допълнителна информация:
Елена Стоева, Ръководител на проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371
моб. тел.0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org
Отбелязването на Деня на лешоядите е съвместна инициатива на проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/649 към СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора" и проект LIFE17 GIE/BG/000371 „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ на СНЦ "Зелени Балкани".