Проекти

default

Европейски ценности и околна среда

Период: 17.09.2007г. – 16.09.2008г. (с последващи дейности – до 16.03.2009г.).

Финансираща организация: Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" към МС.

Дейности: Приемане на доброволци от други страни, които активно участват в дейността на Спасителния център за диви животни, заедно с българските доброволци. Ежедневната работа се състои в цялостна грижа за животните - приемането на пострадалите животни в центъра, приготвянето на храната за тях и храненето им, почистване, наблюдение, помощ при изпълнение на специализирани ветеринарни манипулации, участие в размножителната програма за трайно увредени птици, участие при връщане на успешно рехабилитираните пациенти на свобода. Младежите участват и в другите дейности на Зелени Балкани (охрана на гнездата на царския орел, проследяване на черни лешояди (телеметриране), мониторинг на зимуващите и гнездящи птици, опръстеняване на птици, подхранване на лешояди, консервационни бригади, съвместни проекти с други организации, семинари и презентации).