Проекти

Европейски ценности и околна среда

Период: 15.05.2006 – 15.09.2006 г.

Финансираща организация: Програма МЛАДЕЖ – Държавна агенция по младежта и спорта

Цели: Повишаване екологичната култура, знанията и уменията на младите хора; Популяризиране и приобщаване на над 30 младежи от цял свят към ценностите на доброволчеството; Изграждане на умения за работа в екип, толерантност към чуждото мнение и азшириряване на светогледа им, предоставяне на възможността за непосредстевено общуване и обмяна на идеи между млади хора от България, Полша, Германия, Испания, както и гостуващите в Центъра доброволци от Франция и Америка.

Дейности: Осъществяване на работна бригада в Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани – Стара Загора и посещение на Европейското село на белия щъркел – Балезом, прецентации и други дейности за интеркултурен обмен.

Резултати: Проведен 11-дневен младежки обмен с участието на над 30 младежи от България, Испания, Полша, Германия, заедно с гостуващите на Центъра доброволци от Франция и Америка; Положени основите на волиера, за настаняване на бедстващи диви птици, пациенти на Спасителния център; изготвено двуезично Ръководство за оказване на първа помощ на бедстващи диви животни сред участниците в обмена; проведени различни дейности за интеркултурен обмен, участниците са запозати с Европейското село на белия щъркел – Белозем.