Новини

Фермери получиха подкрепа за дейността си в рамките на съвместен проект на Зелени Балкани и EuroNatur

Фермери получиха подкрепа за дейността си в рамките на съвместен проект на Зелени Балкани и EuroNatur

27.12.2011
В сградата на Общинска Администрация Свиленград на 20-ти декември 2011 г., в присъствието на представители на ОбС ,,Съвети в Земеделието” - Хасково, Община Свиленград и други местни хора, избраните за подпомагане фермери подписаха договори за сътрудничество със Зелени Балкани и получиха материалите, за които са кандидатствали.
Проектът е съвместна инициатива на Зелени Балкани и EuroNatur и цели да подпомогне дейността на стопани и животновъди, прилагащи екстензивно животновъдство и/или природощадящи земеделски практики, като поддържане на пасища и ливади в райони с високо ниво на биологично разнообразие. Типични такива са териториите на Сакар, Източни Родопи и Странджа, който са ключови за опазването на царския орел (Aquila heliaca), египетския лешояд (Neophron percnopterus), черния лешояд (Aegypius monachus) и други редки и защитени видове.

За да бъдат избрани точно такива фермери, в началото на ноември Зелени Балкани организира конкурс за подбор на най-подходящите кандидатури и идеи. Конкурсът премина при сериозен интерес от страна на стопани и животновъди от района на общините Ивайловград, Свиленград, Тополовград, Елхово, Болярово и Средец, които са в обхвата на проектната територия. Комисия от експерти на Зелени Балкани разгледа над 15 подадени кандидатури, повечето от които с много добро качество. В последствие шестима земеделци бяха избрани да получат необходимата им подкрепа. Общо на одобрените кандидати са предоставени за ползване: три моторни косачки - храсторези, олекотен моторен трион и малко товарно ремарке. Двама от кандидатствалите фермери ще получат породисти мъжки разплодни животни за подобряване качеството на отглежданите от тях стада овце и кози. ,,….Такива големи подаръци за Коледа, никога не съм получавал!” – заяви един от развълнуваните стопани от района на Източни Родопи, докато подписваше договор за получаване на храсторез и три коча(мъжки разплодници за подобряване качеството на стадото му от овце).

Очакванията са, че благодарение на осигуреното оборудване и разплодни животни, подпомогнатите стопани ще разширят дейността си и ще се увеличи площта на земеделските земи, които се използват като пасища. Пасищата са важни местообитания като ловни територии за царските орли и други видове хищни птици и целта е в тях да се прилагат природосъобразни земеделски дейности.

Тази инициатива бе стартирана от Зелени Балкани за първи път през 2010 г. в района на Сакар. Тогава на местни стопани бе предоставена за ползване съвременна косачка тип шредер, подходяща за премахване на тръни, храсти и друга нежелана растителност от пасищата. С настоящият проект подпомагането на местни стопани от страна на Зелени Балкани и EuroNatur се превръща в една добра традиция, която се очаква да продължи и през следващите години.
За голямо съжаление на организаторите, не всички кандидатствали в рамките на проекта стопани успяха да получат необходимата им подкрепа, поради, все пак, ограничения бюджет и множеството кандидатури.

За допълнителна информация:
Градимир Градев, Зелени Балкани
тел: 0885 609289, ggradev@greenbalkans.org

Павлин Желев, Зелени Балкани
e-mail: pzhelev@greenbalkans-wrbc.org

Програма за опазване и проучване на Царския орел.