Новини

Февруари – месец на червеногушата гъска

Февруари – месец на червеногушата гъска

01.02.2020
Червеногушата гъска – най-дребната гъска, която се среща не само у нас, но и в Европа и Азия. Тежи едва 1–1.5 кг, а яркото ѝ оперение с червено, черно и бяло, я прави несбъркваема.
В края на 90-те години на ХХ век световната популация е оценена на 88 000 индивида, но в следващите 10 години числеността й намалява почти двойно и към момента се оценява на едва 44 000–56 000 индивида (BirdLife International 2020).

Видът е включен в редица национални и международни регламенти за опазване, вписан в категорията „Уязвим“ (Vulnerable) на Международния съюз за опазване на природата (IUCN Red list), което го нарежда сред видовете, застрашени от изчезване в световен мащаб.

Гнезди единствено в тундрата – на полуостровите Гидан, Таймир и Ямал. Видът е мигриращ – гнезденето започва през юни, а есенната миграция на юг към средата на септември. За този кратък период малките трябва да бъдат измътени, излюпени и добре отгледани за да могат да направят първата си огромна миграция от около 8000 км.

Зимуване
До 50-те години на миналия век червеногушите гъски са зимували основно в Азербайджан, но променят зимовищата си и избират Добруджа, т.к. традиционното до тогава земеделие в района на Каспийско море е заменено с отглеждането на памук.

Така след 1990 г. България се оформя като ключова страна за опазването на вида – в кратък период през зимата в района на Приморска Добруджа може да се концентрира до 70-90% от световната й популация.
Хранят се със зимните посеви на пшеницата в смесени ята със сивите и големите белочели гъски, а двата жизненоважни фактора, които са привлекли гъските района на Шабла и Дуранкулак са: спокоен воден обект, в който да нощуват и обилна храна, която намират в обработваемите площи наблизо.

Заплахи

Основните заплахи за червеногушите гъски са бракониерството, безпокойството, загубата на местообитания и хранителна база.
Сред най-големите заплахи за червеногушите гъски е бракониерският отстрел. Въпреки, че видът е забранен за отстрел в повечето държави в които се среща, все още има случаи на директно убити гъски. Червеногушите гъски летят в смесени ята с големи белочели и сиви гъски и често стават жертва на ловците, които се целят в ятата, макар да не са основната мишена.

Основен проблем за вида обаче се явява безпокойството. При лов в близост до зимните местообитания на гъските, птиците са изключително стресирани. Когато е подложена на безпокойство в местата за нощуване или хранене и не натрупва необходимите енергийни запаси за дългия прелет обратно към тундрата, както и другите видове гъски, ако мигрират успешно, често не дават потомство в местата за гнездене.

Стремглавото намаляване на популацията на червеногушата гъска в последните години, я превърна в един от най-застрашените видове птици в европейски и световен мащаб.
Рискът от изчезване на чевеногушата гъска е много висок поради малката световна популация, разпокъсано разпространение, изолация и бързо намаляване на числеността.


Нашата работа

Работата ни за червеногушата гъска е насочена, както към опазването на вида, така и на неговите зимни местообитания – местата за хранене и почивка. Целта е да се създаде „зона за сигурност”, където птиците могат да почиват и необезпокоявани да се хранят, без да бъдат обект на бракониерство:

• с финансовата подкрепа на EECONET Action Fund и EURONATUR, Франкфуртското Зооложко дружество и Комитета Против Убийството на Птици, в района на Приморска Добруджа са закупени над 100 ха земи за запазване на зимовните хабитати на вида; 
• като част от дейността на Спасителния център е осигурена материална база и експертна помощ за обезпечаване лечението и възстановяването на бедстващи червеногуши гъски; 
• осъществява се мониторинг в района на водоемите и прилежащите им територии от значение за презимуването на червеногушите гъски; 
• информационни и образователни издания и кампании за популяризиране на червеногушата гъска и отговорността, която обществото носи за опазването на вида.

Как мога да помогна?

• Като участвате в превенцията на бракониерството и сигнализирате за бракониерство и незаконен лов;
• Като разпространявате информационни материали за опазване на червеногушата гъска;
• Като станете домакин на пътуваща изложба за червеногушата гъска;
• Като научите повече за червеногушата гъска и разкажете на приятели;
• Като бъдете отговорни в ежедневието си към околната среда;
• Като дарите средства за опазването на вида и опазването на влажните зони. Повече за възможностите за дарение ТУК.

За повече информация следвайте #MonthOfRedBreastedGeese  във Фейсбук и Инстаграм.Информационните дейности са част от проект: