Филми

"Общоевропейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в България", 2008

Филм за НАТУРА 2000 и процеса на изграждането и в България. Филмът е изготвен като част от дейностите по проект "Изграждане на мрежата от защитени зони НАТУРА 2000 в България", финансиран от ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда).

Прочети повече ...

"Българската гора - настояще, но дали с бъдеще", 2007-2008

​Филм за българската гора, бракониерството и корупцията в горите.
Във филма са избрани и представени 8 от всички над 300 разследвани случаи от Зелени Балкани през последните години. Те обобщават и илюстрират най-типичните незаконни практики, с които се унищожава българската гора през последните 15 години на преход.

Прочети повече ...

"Спорт или престъпление"

филм за бракониерския отстрел на редки видове.

"Зеленият Дунав", 2008

филм за биоразнообразието на река Дунав