Проекти

Финансова подкрепа на доброволци, изпратени от INN, практикуващи в ЦРРРВ

Проект: Финансова подкрепа на доброволци, изпратени от INN, практикуващи в ЦРРРВ (наем на апартамент и други разходи)

Период: май, 2006г. – август, 2007г.

Финансираща организация: International Nature Network
Цел/и: Подпомагане на интернационалното доброволчество и работата на Спасителния център за диви животни

Дейности: Предоставяне на възможност на доброволци от различни страни да участват в дейността на Спасителния център за диви животни. Доброволците участват активно в  приемането на пострадалите животни в центъра, приготвянето на храната за тях и храненето им, почистване, наблюдение, помощ при изпълнение на специализирани ветеринарни манипулации, участие в размножителната програма за трайно увредени птици, участие при връщане на успешно рехабилитираните пациенти на свобода.

Резултати: за периода на проекта в дейностите на Спасителния центъра са участвали 34 души от 15 различни държави, положили.........човекодни доброволен труд и оказали незаменимо съдействие на Центъра.