Новини

default

Фотоконкурс „Балкански Зелен пояс“ 2017

1
31.07.2017
Сдружение Зелени Балкани организира фотоконкурс "Балкански Зелен пояс" 2017 като част от общ проект между БФБ, Зелени Балкани и Евронатур (Германия) за популяризиране на Европейския Зелен пояс.
Фото конкурс „Балкански Зелен пояс“ 2017
Европейският Зелен пояс формира 12.500 км дълъг паневропейски екологичен коридор по протежение на бившата Желязна завеса от Баренцово море на север до средиземноморския юг на Европа, съхраняващ изключително биологично разнообразие. Балканският Зелен пояс обхваща южната част на Европейския Зелен пояс, който се простира на територията на 9 страни. 

Условия за участие 
Кой може да участва?

Конкурсът е отворен за всички които са посетили българската част от Балканският зелен пояс. Снимките трябва да са направени по протежение на Балканският зелен пояс.
През 2017 фотоконкурсът има следната тема: „Магията на Балканският зелен пояс“
Конкурсът се провежда в три различни категории: Деца (под 18г.), Любители и Професионалисти.
 
Кога приключва конкурсът?

15 юли 2017
 
Какви са наградите?
1-ва награда в категория Професионалисти: фотоалбум „Магията на Поморийско езеро“.
1-ва награда в категория Деца (до 18 години): пъзел „Магията на поморийско езеро“ и „Приключенията на червеногушата гъска Брент“
1-ва награда в категория Любители: фотоалбум „Червеногушите гъски“
Тримата победители в категориите ще получат и Определител на птиците на Поморийско езеро.

Снимките победители ще бъдат обявени на сайта на Зелени Балкани: www.greenbalkans.org
Победителите ще бъдат обявени на 15 септември 2017.
Освен това националните победители, автоматично ще вземат участие в международния конкурс Балкански зелен пояс 2017. Всяка от 9-те страни по протежение на Балканския зелен пояс ще изпрати 3 снимки за международния конкурс
Бордът на Асоциацията на Балканския зелен пояс ще избере 5 международни снимки победители, които ще се представят на тяхната интернет страницата www.europeangreenbelt.org.
 
Как могат да се предават снимки за участие?
Изпратете снимките си на: gb_photo@greenbalkans.org
Всеки участник може да участва с не повече от 3 снимки. Участниците трябва да представят цифрови цветни снимки изпратени чрез имейл.
Снимките трябва да са съпроводени от следната информация:
Името на фотографа. Местоположение от където са снимките. Дата на която са направени снимките, както и категорията на конкурса за която се явяват.
Снимки които не са направени по протежението на Балканският зелен пояс, няма да се допускат до участие.
Участието не е обвързано с такса. Организаторите поемат разходите по организацията на конкурса. Организатори са Зелени Балкани и Евронатур (Германия)
 
Жури:
Журито се състои от трима експерта на Зелени Балкани
 
Решенията на журито са крайни. Организаторите си запазват правото да дисквалифицират снимки, които са в очевидно нарушение на правилата за заснемане на диви животни:
http://www.euronatur.org/Code-of-conduct.736.0.html
не се позволява допълнителна обработка на снимката и нейното съдържание. Добавянето или премахването на животни, части на животни, растения, нежелани елементи, хора и т.н. в и от снимката не е позволено.

Авторски права
Всички авторски права на снимките участници трябва да се държат от фотографите им.
Фотографът запазва авторските си права над снимките през цялото време и името му/ѝ ще се помести на снимката, когато тя се публикува.
С участието си в конкурса, участниците предоставят на организаторите правата да използват безплатно техните снимки за следните цели:
Използването на снимките за реклама на конкурса в материали на организаторите, на интернет страници и прес-съобщения.
Всички печеливши снимки могат да се използват от организаторите за търговски цели при комуникационни материали и реклами, напр. календари.
Всички печеливши снимки могат да се използват от организаторите за целите на изложба и рекламата ѝ.
Сдруженията с нестопанска цел Евронатур и Зелени Балкани имат право да използват печелившите снимки за свои собствени публикации за реклама на консервационни проекти в Балканския зелен пояс.
Снимки, участвали в конкурса, но не спечелили награди, могат да се ползват за горепосочените цели, само след изричното съгласие на фотографа.
Условия и насоки за участие във фото конкурс "Балкански Зелен пояс" 2017 296.61 KB (pdf) Свали