Служители

default

Галина Мешкова

1
Еколог, експерт морска биология.

Дългогодишен сътрудник в дейности по проучване и опазване на морски птици и морски бозайници, местообитания.

e mail: gmeshkova@greenbalkans.org