Гледай на живо

Тук може да гледате "на живо" излъчване от камерите, които екипът на Зелени Балкани е поставил,  с цел популяризиране на дейностите ни за опазване на  застрашени видове. 
Чрез тях ще можете да надникните в тайния живот на редки видове и да наблюдавате тяхното непринудено поведение, без да ги безпокоите! 
Надяваме се, чрез камерите да ви дадем възможност да се докоснете до красотата на дивата природа и  да направим съпричастни към природозащитната идея по-широк кръг от хора!


Движението на белоглави лешояди (Gyps fulvus), маркирани с прототипни GPS/GSM предаватели

Птиците са освободени в рамките на проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278, който цели възстановяването на вида като гнездящ в Стара планина. Изберете си лешояд и споделете приключенията му!

Прочети повече ...

Гнездо на бял щъркел (Ciconia ciconia) на покрива на СОУ Гео Милев в Белозем - Европейско село на щъркелите.

Тук може да видите на живо кадри от ежедневния живот на едно щъркелово семейство и да надникнете в техния дом! Той е разположен в село Белозем - Европейско село на щъркела за 2005г.!

Прочети повече ...