Книги, публикации, сборници

default

Глобална стратегия за биологичното разнообразие. Ръководство за политици, 1996г.

Глобална стратегия за биологичното разнообразие. Ръководство за политици, 1996г.
Изданието е преведено и отпечатано за пръв път в България през 1996 г., от Зелени Балакани с цел да популяризира пред българските политици, държавни институции, местни власти, НПО и др. необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и устойчивото му управление, както да подпомогне реформата на природозащитното законодателство в България.

Ръководството е изготвено от Института за световни ресурси ( WRI), Световния съюз за защита на природата (IUCN) и Програмата на обединените нации за околна среда (UNEP) и представя в синтезиран вид пълния текст на Глобалната стратегия за биологично разнообразие.

Документът разглежда на популярен език същността и значението на биоразнообразието, механизмите и причините за загубата му, принципите за съхраняване на биологичното разнообразието и най-важните стъпки и дейности, които трябва да бъдат предприети на международно, национално и местно ниво за опазването и устойчивото му използване.

Публикувано в България - 1996г.
ISBN 954-902001-1-8
Език - Български
Размер 210мм/280 мм
Мека корица