Новини

Годишната среща на международната организация CEEweb for Biodiversity

Годишната среща на международната организация CEEweb for Biodiversity

01.11.2011

На срещата бяха докладвани дейностите за 2011г. Бяха обсъдени също така оперативните задачи на Организацията за 2012 г., преразгледани бяха нейните стратегически цели и задачи. Обсъдени бяха също така позицията на CEEweb for Biodiversity във връзка с предстоящите стратегически срещи:
- Конференцията на ООН за устойчиво развитие RIO +20, която ще се състои 4-6 юни 2012 в Рио де Жанейро (отбелязвайки 20 години от Конференцията на ООН за околна среда и развитие (известна още като Среща на високо равнище по проблемите на планетата Земя), проведена в периода 3-14 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, както и близо 10 години от Световната среща на високо равнище за устойчиво развитие, състояла се в Йоханесбург (WSSD) 2002 г.
- 11-тата Конференция на Страните (COP 11) на Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD) през октомври 2012.

Зелени Балкани са едни от инициаторите за създаването на CEEweb for Biodiversity (организацията е създадена през 1994 под името Central and East European Working Group for the Enhancement of Biodiversity, с подкрепата на ЕО и на две унгарски организации - National Society of Conservationists и Green Action).
Зелени Балкани са също така съучредители и членове на работните групи за CITES и НАТУРА 2000, функциониращи като част от CEEweb for Biodiversity.


За допълнителна информация, от страна на Зелени Балкани:
Елена Стоева - моб. тел. 0887 574699, e-mail:
etilova@greenbalkans.org