Награди на Зелени Балкани

default

Годишни награди за опазване на биологичното разнообразие – 2007 г.

Годишни награди за опазване на биологичното разнообразие – 2007 г.
Номинация за Зелени Балкани и Константин Дичев “за гражданската смелост да разобличи дървената мафия в България за незаконната и поголовна сеч на българските гори, като огласи факти и документи на най-високо държавно ниво, а също до медиите и гражданите”.