Награди на Зелени Балкани

default

Годишни награди за опазване на биологичното разнообразие – 2007 г.

Годишни награди за опазване на биологичното разнообразие – 2007 г.
Зелени Балкани, заедно с БДЗП, СДП Балкани, WWF-DCP и ИУЦЕ са номинирани за “най-добра кампания за опазване на биоразнообразието” за приноса си за изграждането на НАТУРА 2000 в България – промяна на нормативната база, изготвяне и внасяне на необходимата документация за изграждането на НАТУРА 2000.