default

Годишни отчети на Спасителен център - Зелени Балкани

Отчет на Спасителния център за 2004 г. 1.38 MB (pdf) Свали
Отчет на Спасителния център за 2005 г. 2.08 MB (pdf) Свали
Отчет на Спасителния център за 2006 г. 1.69 MB (pdf) Свали
Отчет на Спасителния център за 2007 г. 2.6 MB (pdf) Свали
Отчет на Спасителния център за 2008 г. 4.33 MB (pdf) Свали
Отчет на Спасителния център за 2009 г. 14.76 MB (pdf) Свали
Отчет на Спасителния център за 2010 г. 19.19 MB (pdf) Свали
Отчет на Спасителния център за 2011 г. 7.93 MB (pdf) Свали
Отчет на Спасителния център за 2012 г. 6.55 MB (pdf) Свали
Отчет на Спасителния център за 2013 г. 7.5 MB (pdf) Свали
Отчет на Спасителния център за 2014 г. 7.17 MB (pdf) Свали
Отчет на Спасителния център за 2015 г. 8.64 MB (pdf) Свали
Отчет на Спасителния център за 2016 г. 7.46 MB (pdf) Свали
Отчет на Спасителния център за 2017 г. 6.29 MB (pdf) Свали
Отчет на Спасителния център за 2018 г. 6.2 MB (pdf) Свали
Отчет на Спасителния център за 2019 г. 6.29 MB (pdf) Свали

Годишни отчети на Зелени Балкани

Годишен отчет на Зелени Балкани за 2006 г. 10.41 MB (pdf) Свали
Годишен отчет на Зелени Балкани за 2007 г. 4.48 MB (pdf) Свали
Годишен отчет на Зелени Балкани за 2010 г. 11.61 MB (pdf) Свали
Годишен отчет на Зелени Балкани за 2011 г. 5.04 MB (pdf) Свали
Годишен отчет на Зелени Балкани за 2012 г. 498.29 KB (pdf) Свали
Годишен отчет на Зелени Балкани за 2013 г. 3.1 MB (pdf) Свали
Годишен отчет на Зелени Балкани за 2014 г. 7.27 MB (pdf) Свали
Годишен отчет на Зелени Балкани за 2015 г. 2.17 MB (pdf) Свали
Годишен отчет на Зелени Балкани за 2016 г. 1.59 MB (pdf) Свали
Годишен отчет на Зелени Балкани за 2017 г. 7.44 MB (pdf) Свали
Годишен отчет на Зелени Балкани за 2018 г. 1.23 MB (pdf) Свали
Годишен отчет на Зелени Балкани за 2019 г. 699.32 KB (pdf) Свали
Годишен отчет на Зелени Балкани за 2020 г. 1.05 MB (pdf) Свали