Награди на Зелени Балкани

Годишните награди за Биоразнообразие 2014 г.

Годишните награди за Биоразнообразие 2014 г.

04.11.2014
Номинация в категория "Най-успешна кампания (акция, дейност), свързана с опазване на биоразнообразието" за Международна нощ на прилепите 2013.