Награди на Зелени Балкани

default

Годишните награди за Биоразнообразие 2014 г.

Номинация
Номинация в категория "Най успешна кампания(акция, дейност), свързана с опазване на биоразнообразието" за Възстановяване на белошипата ветрушка.