Награди на Зелени Балкани

default

Годишните награди за Биоразнообразие 2015 г.

***
Номинация в категория "Най-успешна кампания (акция, дейност), свързана с опазване на биоразнообразието" за Международна нощ на прилепите 2015.