Новини

Готови ли сте за раннозимното преброяване на водолюбивите птици?

Готови ли сте за раннозимното преброяване на водолюбивите птици?

16.12.2012
Раннозимното преброяване се провежда като суха (студена) тренировка за среднозимното преброяване на водолюбивите птици - инициатива, която се провежда всяка година в средата на януари от 1977 г. насам.

Идеята на преброяванията е, водолюбивите птици се зимуват заедно във водоемите, където лесно се отчита видовия им състав и численост. Такова преброяване не може да се извърши докато се размножават, защото са пръснати, а много от тях активно се крият.

Като се провежда всяка година по едно и също време, по един и същи начин и в едни и същи места в цяла Западна Палеарктика, преброяването позволява да се наблюдава състоянието на видовете - тяхната обща численост, тенденции, разпределение и евентуални заплахи.

Така че - пригответе си топлите дрехи и тефтерите - ще загреем, като си припомним как изглеждат видовете и как се броят, когато са в големи ята!
Зелени Балкани сформира екипи за няколко влажни зони в Южна България!

Кога: 15-16.12.2012 г.

Къде: Овчарица, Жребчево, Пясъчник, Поморие

Как да се включа?

За Овчарица и Жребчево:
Георги Дулев - 0884004665

За Пясъчник:
Анелия Павлова - 0883429097

За Поморие:
Стоян Йорданов - 0885108716