Награди на Зелени Балкани

default

Грамота - финалист в номерираните за наградата "НАТУРА 2000" на Европейската комисия - 2016г.

***
Номинация на проект  „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360 в церемонията по връчване на Наградата ,,НАТУРА 2000“ на Европейската Комисия!
Проектът на Зелени Балкани бе един от общо четирите отличени български проекти, борещи се за престижната награда в различни категории.

Повече информация за проекта:  http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife/