Награди на Зелени Балкани

default

Грамота - финалист в номерираните за наградата "НАТУРА 2000" на Европейската комисия - 2018г.

.
Инициативата на Зелени Балкани за Възстановяването на белошипата ветуршка, като гнездящ вид в България получи изключително висока оценка и бе един от трите финалиста в категорията „Трансгранично сътрудничество“. Проекта на Зелени Балкани се изпълнява в партньорство с DEMA (Испания), EuroNatur (Германия), Гръцкия Национален Парк – Източна Тракия и Македония, както и турската неправителствена организация DAYKO. В резултат на съвместните усилия на партньорите от 5те държави, редките соколчета отново гнездят в България, след като в продължение на няколко десетилетия се считаше че видът е изчезнал от страната ни като гнездящ. Днес в създадената от Зелени Балкани колония в Сакар, част от мрежата НАТУРА 2000, гнездят над 20 двойки на белошипи ветрушки.

Повече информация за проекта:  http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife/