Награди на Зелени Балкани

default

Грамота от Министерство на околната среда и водите на Република България за значим принос в опазването на околната среда и биоразнообразието

Грамота от Министерство на околната среда и водите на Република България за значим принос в опазването на околната среда и биоразнообразието
Грамота от Министерство на околната среда и водите на Република България за значим принос в опазването на околната среда и биоразнообразието за периода 2001-2002 година (по повод Световен ден на околната среда – 5 юни).