Проекти

Гражданското общество в защита на защитените територии в България

Период: 01.06.2006 – 31.05.2007 г.

Финансираща организация: Държавен департамент на САЩ, чрез посолството на САЩ в България

Цели: Мобилизиране на гражданското общество и широка обществена подкрепа за спиране унищожаването на българските защитени територии. Укрепване вярата на гражданите в позитивната промяна, чрез развитие на демократичните методи и инструменти за въздействие и участие на гражданското общество при опазването на българската природа.

Дейности: иницииране съвместно с други НПО на създаването на коалиция „За да остане природа в България”, организиране и участие в публичните дейности на Коалицията в защита на българската природа, организиране на срещи и пресконференции, издаване на информационни материали, изготвяне на проектопредложения за законодателни промени, сигнали и срещи с институции и пр., подпомагане работата по казусите в НП „Пирин” и местността „Иракли”.

Резултати: въвлечени широк кръг от граждани в дейностите за опазване на българската пирода; изготвени, внесени и приети от Парламента промени в Закона за защитените територии, възпрепятстващи посегателства върху тях; над 90 статии и репортажи в национални и регионални медии, отразяване в международни медии; проведена работна среща за българската гора; издадени три плаката и стикери, подпомогнати 2 НПО и постигнати значителни резултати в работата по два емблиматични случаи на посегателбства на природата – НП "Пирин" и защитената зона "Иракли".