Новини

Гъски, морски орли и чаплова колония на традиционното раннозимно преброяване на водолюбивите птици

Гъски, морски орли и чаплова колония на традиционното раннозимно преброяване на водолюбивите птици

18.12.2012
В рамките на традиционното за Зелени Балкани раннозимно преброяване на водолюбивите птици, екипи на организацията проведоха мониторинг на язовирите Овчарица, Жребчево и Пясъчник и Поморийско езеро, всички - защитени зони за птиците по Натура 2000.
Освен служителите на Зелени Балкани, в екипите участваха и десет доброволци, като двама от тях мръзнаха с удоволствие и завиден ентусиазъм и през двата дни на инициативата.

С цената на типичните за сезона несгоди свързани с кал, сняг и студ, старозагорският екип успя да се наслади на редки за страната и района видове, доближени на ръка разстояние от оптичната техника: емблематичната вече за Овчарица двойка морски орли, белоопашат мишелов в рядка светла фаза, достигаща до бяло, първите ята диви гъски, блестящите окраски на няколко традиционни, а и други значително по-редки видове патици – зеленоглави патици и зимни бърнета, фиш, клопач, къдроглава и качулата потапници, звънарки. В Старозагорско най-многобройни се оказаха обаче лиските – 1350 екземпляра, следвани отдалеч от зеленоглавите патици – 794 и голямата белочела гъска – 668, всички те с временно местожителство яз. Овчарица.

За да не безпокои птиците по време на размножителния им сезон, екипът на Зелени Балкани успя да отчете и числеността на една вече опразнена чаплова колония. Наградата за дългото чакане си струваше: установихме 331 гнезда на два вида чапли – малка бяла и нощна, разположени на площ от 3,3 дка.
Въпреки следите от човешка дейност в колонията, имаме основания и надежди да смятаме, че завръщането им няма да е инцидентно. За което ще имат грижата както екипа изработващ плана за управление на зоната, така и всички останали, които обичат дивата природа.

По същото време, на 15.12. два екипа доброволци от Пловдив се съревноваха с ловците и рибарите в района на язовир Пясъчник. Тук наблюдателите завариха няколко стотин големи белочели гъски, хиляди зеленоглави патици, фишове, бърнета и големи корморани, но най-интересни бяха два морски орли и четири кадифени потапници (Melanita fusca).

Най-екстремно се оказа преброяването в Поморийско езеро, където екип на Зелени Балкани закъса и прекара няколко часа в една от дигите в очакване на спасители. Тук сред най-интересните наблюдения бяха 220 белочели гъски, 45 къдроглави пеликани и голям воден бик.

Като оставим настрана емоциите и насладата от гледките, бе свършена и немалко работа – обучение на доброволци, запознаване с условията, пътищата и маршрутите в конкретните обекти, проверка на изпълнението на едно предписание от страна на РИОСВ Стара Загора, инициирано по наш сигнал, относно ликвидиране на гюме в ЗЗ яз. Овчарица (собственикът на сградата е изпълнил предписанието и гюмето вече не функционира) и не на последно място инвентаризацията на чапловата колония на същия водоем.

За повече информация:
За Овчарица и Жребчево:
Георги Дулев - 0884004665

За Пясъчник:
Анелия Павлова - 0883429097

За Поморие:
Стоян Йорданов - 0885108716