Служители

default

Христо Николов

1
Директор по развитието.
Биолог.
Отговаря за работата, свързана с подобряване на законодателството и политиките за опазване на околната среда и биоразнообразието. Работи по консервационни проекти и програми за опазване на биологичното разнообразие.