Служители

default

Илиян Стоев

***
Полеви сътрудник.
Отговаря за работата на терен основно в района на гр. Сливен, ПП "Сините Камъни". Грижи се за лешоядните птици във волиерите в парка.

Телефон за връзка: 0884 005546