Новини

Информационна среща с ученици от Свиленград проведоха експерти на Зелени Балкани в рамките на проект Възстановяване на Белошипата ветрушка LIFE11 NAT/BG/360

Информационна среща с ученици от Свиленград проведоха експерти на Зелени Балкани в рамките на проект Възстановяване на Белошипата ветрушка LIFE11 NAT/BG/360

22.10.2012
Експертите от Зелени Балкани представиха пред децата и техните преподаватели опазването и проучването на емблематични за района на Сакар видове и местообитания, като белошипата ветрушка, царския орел, крайречните гори по река Марица и др. Децата останаха изключително впечатлени от фотографиите представящи обитателите на техния роден край.
Любезните домакини на събитието, от своя страна показаха на гостите от Зелени Балкани новата си Зелена класна стая, изградена на открито в двора на училището, като част от проект ,,Обичам природата и аз участвам”, изпълняван от свиленградското училище с подкрепата на МОСВ и ПУДООС.
Представители на местните медии също отразиха мероприятието.

Градимир Градев, Ръководител на проект
“Възстановяване на Белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
е-mail: ggradev@greenbalkans.org
тел: 0885 609 289

Димитър Маринов, Полеви сътрудник
“Възстановяване на Белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
е-mail: dmarinov@greenbalkans.org
тел: 0884 056 818


http://www.greenbalkans.org/userfiles/image/logo%20LIFE%20Falco/Blanka_LIFE_Vetrushka_bg(1).jpg