Становища

default

Информация във връзка с проведен семинар за опазване на китоподобните бозайници - разяснителна информация от екипа на Зелени Балкани

05.08.2013
Проведеният семинар на 31 юли е само  първото събитие в рамките на проект „Създаване на капацитети в българските черноморски общини за реакция при изхвърлени на брега китоподобни”, подкрепен финансово от Секретариата на ACCOBAMS (Споразумение за Опазване на Китоподобните бозайници в Черно море и Средиземно море и съседните зони на Атлантически океан), а не от МОСВ (това е първата неточност в съобщението). ОБЩАТА СТОЙНОСТ на проекта е 12 700 евро и продължителност от 8 месеца.

Проектът е съвместна инициатива на СНЦ „Зелени Балкани” и МОСВ и цели разрешаване на няколко казуса, свързани с високата смъртност на делфини – един от основните проблеми, касаещи опазването им:
- при случаи на изхвърлен на брега мъртъв делфин в момента се получава ситуация, в която няма ясно начертан „път за действие“. Основна цел на проекта е намиране на работещо решение или комплекс от решения, в което отделните институции (РИОСВ, Общини, ветеринарно-медицински власти, ИАРА) да си сътрудничат за успешно решаване на проблема и намаляване рисковете за плажуващите.
- подобряване качеството на събираната информация за изхвърлени на брега китоподобни – към момента често не се определя видова принадлежност, което води до редица неточности в докладите, които България (като страна по споразумението ACCOBAMS) предоставя. За целта смятаме, че повишаване на капацитета на общинските еколози по отношение определяне на вид, пол и събиране на друга допълнителна информация е необходима стъпка за отстраняването на този проблем.

В рамките на проекта са планирани СЕРИЯ ОТ ОБУЧЕНИЯ за общински еколози на място; РАЗРАБОТВАНЕ НА РЪКОВОДСТВО за действие при случаи на изхвърлени на брега мъртви китоподобни; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКТИ ЗА ДЕЙСТВИЕ при случаи на изхвърлени на брега мъртви китоподобни.

Проведеният еднодневен семинар е на обща стойност НЕ 24000 ЛВ, А 1500 ЛВ (тоест 16 пъти по-малко от разпространената сума!).
В  семинара участваха общо 22 представители от 8 черноморски общини, ИАРА, РИОСВ-Бургас и Варна, Зелени Балкани.

Повишаване капацитета на общинските еколози по отношение събиране качествена информация за изхвърлени на брега мъртви китоподобни е изпълнение на одобрения от ACCOBAMS през 2007 г. „План за опазване на китоподобните в Черно море”. България като страна по Споразумението е поела ангажименти за изпълнение на редица мерки за проучване и опазване на китоподобните в своите води.

В тази връзка категорично заявяваме, че осигуреният от Зелени Балкани ресурс (чрез проектопредложение пред ACCOBAMS) значително допринася за изпълнение на поетите от страната ни ангажименти. Дейностите за опазване на делфините, които в България са в самото си начало са един от примерите за добро сътрудничество между неправителствена организация (в лицето на Зелени Балкани) и МОСВ.

Намираме за неуместни опитите да се дескридитират усилията за повишаване на капацитета на общинските еколози  (по каквато и да е тема, свързана с опазване на биоразнообразието). И занапред считаме един от приоритети в работата ни да е създаването на капацитети за опазване на природата.

Оставаме без коментари намеците за „липсата на смисъл“ в дейностите за опазване китоподобните (едни от бозайниците с най-висок консервационен статус). Намираме подобни изказвания за неуместни на фона на съвременните концепции за опазване на биоразнообразието, неимоверните усилия, насочени към това и ангажиментите на страната ни по тези въпроси.

Не на последно място завяваме, че разпространението на подвеждаща информация не прави чест на никоя медия, а опитите за подвеждане на обществеността намираме за некоректни и позорни.

С уважение
Екипа на Зелени Балкани