Новини

Инвентаризация на чаплова колония на яз. Овчарица.

Инвентаризация на чаплова колония на яз. Овчарица.

19.12.2012

Все пак успеха на размножителен сезон на птиците представляваше интерес и бе една от приоритетните задачи по изпълнявания в момента проект „Изготвяне на Планове за управление на ЗЗ „Овчарица“ BG0002023 и ЗЗ „Язовир Жребчево“ BG0002052“. Затова изчакахме отлитането на възрастните двойки и новоизлетелите млади, след което за по-голяма точност при броенето изчакахме и падането на листата на дърветата (колонията е разположена в млада гъста салкъмова гора и броенето от разстояние е практически невъзможно).

Точното преброяване на гнездата показа, че в колонията са гнездели над 330 двойки от два вида чапли – малка бяла и нощна. Колонията е разположена на обща площ 3,3 дка. Съотношението между двата вида, констатирано през размножителния сезон е приблизително 1:2. Това и отрежда място сред най-големите колонии във вътрешността на страната!

За съжаление, екипът отново се натъкна на негативното влияние на човешката дейност върху защитените видове
. Редица от дърветата в колоноията са изсечени през последните години, като следи от отрязани дървета има и от последните месеци. На практика безпокойството и увреждането на местообитанието може отново да доведе до изчезването на колонията. За да се предотврати това в идните месеци екипът на проект „Изготвяне на Планове за управление на ЗЗ „Овчарица“ BG0002023 и ЗЗ „Язовир Жребчево“ BG0002052“, подготвящ плана за управление на зоната ще предприеме възможните законови мерки.


Предисторията на случая и колонията

Колонията е открита и наблюдавана от наши експерти до средата на 90-те години, когато птиците я напускат, вероятно поради безпокойство по време на загнездването, както и разрушаване на близък микроязовир, където птиците се прехранват.
През годините след това, има два опита за образуване на нова колония.
В единият случай птиците загнездват по клоните на тополи по бреговете на микроязовири, отстоящ на около 20км от старата колония, където колонията просъществува 3 години и достига 80-90 двойки. След това част от дърветата са отсечени (въпреки превантивните ни сигналите до отговорните институции) и птиците я напускат. При втория случай през 2006 г, едва 6 двойки загнездват по клоните на ниски върби в границите на защитената зона, но избора им явно се оказва неудачен, защото не повтарят опита на следващата година.


Новината за откриването на новосформираната колония, можете да прочете тук http://www.greenbalkans.org/show.php?id=1535&language=bg_BG&cat_id=35

За допълнителна информация по проекта:
Георги Дулев – Отгорвоник „Консервационни дейности“
моб. тел. 0884004665, e-mail: gdulev@greenbalkans.org