Служители

default

Ирина Кирова

1
Офис сътрудник
Еколог.
Подпомага работата на офиса и изпълнението на различните проекти и програми на организацията. 

email : ikirova@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0884004707