default

История на Зелени Балкани

В края на 70-те години биолози - научни работници и студенти от Българската орнитологична централа и Пловдивски университет създадоха неформална група от природолюбители, които не само проучваха уникалната българска флора и фауна, но и заемаха активна гражданска позиция. През 80-те години групата извърши множество експедиции за проучване на биологичното разнообразие на България и изготви предложения за нови защитени територии.

През 1988 година бившата тоталитарна власт в България извърши едно от най-тежките престъпления срещу биологичното разнообразие на Европа. На голяма част от територията на страната бяха разпръснати стотици хиляди тонове отровни химични препарати (родентициди), които предизвикаха смъртта на повече от един милион зимуващи в страната диви птици. Неформалната група от студенти и научни работници от ПУ и Института по екология събра трупове на умрели птици и организира през декември 1988 година първата в страната екологична демонстрация. Обществото подкрепи тази малка група природолюбители и се роди нова организация, която намери своето ново име - ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ.
През 1992 година създадените в страната регионални сдружения се обединиха в национална мрежа с името Федерация на природозащитни сдружения ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ.

В края на 2008 година мрежата ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ достигна 4 500 индивидуални члена, които са обединени в 4 регионални офиса и 25 кореспондентски центъра.

За 30-годишното си съществуване, организацията, подкрепяна от своите партньори и донори като ПРОГРАМАТА ФАР на ЕС, USAID, GEF, REC, UNDP, WWF, EURONATUR, осъществи над 110 природозащитни проекта. Преките инвестиции, възлизащи на 3,5 млн. долара, включват проекти управлявани от Зелени Балкани или в партньорство с други организации. Два големи консервационни проекта за р. Дунав и за Западни Родопи на стойност от около 20 млн. евро са инициирани от Зелени Балкани, WWF DCP и българския офис на UNDP. Зелени Балкани  е първата НПО в България, която получи доверие и подкрепа от  ГЕФ и Световна Банка -  за управление и изпълнение на проект за конесрвация на биологичното разнообразие на Поморийско езеро

Гражданските групи и доброволците на Зелени Балкани проведоха повече от 400 акции, 180 от които с национално значение. Много от тези акции бяха масови протестни демонстрации, които успяха да предотвратят извършването на тежки престъпления срещу българската природа.