Новини

История по пръстен за живота на една белошипа ветрушка, освободена от екипа на Зелени Балкани

История по пръстен за живота на една белошипа ветрушка, освободена от екипа на Зелени Балкани

10.10.2018
Наскоро екипът на Зелени Балкани, който работи в Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки в село Левка направи интересно наблюдение на освободена през 2014 мъжка птица с пръстен BPN.

Птицата е излюпена през 2014 година в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани по програмата за възстановяване на популацията на вида, който беше изчезнал от България в продължение на десетилетия. През 2016 година BPN се завръща в Левка, но поради териториалното поведение, което белошипите ветрушки понякога проявяват по време на размножителния период, се сбива с една женска при опит за заемане на гнездилка. Тя се оказва по-силна от него и по-убедена, че иска да загнезди точно там и той остава със сериозни наранявания след боя. Приет е за лечение в Спасителния център и след като излиза от реанимация, е настанен в клетка за възстановяване, където веднага успява да си намери партньорка. Престоява в центъра в продължение на два размножителни сезона, като за това време успява да отгледа 7 собствени малки и заедно със своята женска става приемен родител на още толкова чужди. След всички тези премеждия, екипът ни прецени, че той вече е готов да се върне в дивата природа и е освободен отново есента на 2017 година от хака в Стара Загора.

И тази година, за наша най-голяма изненада, екипът ни в Левка успя да разпознае същият този мъжки с пръстен BPN, който се е завърнал отново да загнезди в България на първото мястото, което той е опознал като родно – Модулът в село Левка.

Тази история е много показателна за това, че пръстените ни дават много ценна информация за птиците и могат да ни разкажат интересни истории за техните премеждия, които няма как да научим, ако птиците не са маркирани. Също така ни дава надежда, че белошипите ветрушки, престояли в рехабилитация успяват в последствие да оцелеят сами в дивата природа и да се справят успешно с предизвикателството да мигрират, да намират пътя до родното място и да се създават поколение.

Градимир Градев,
Ръководител на проект
тел: 0885 609289; е-mail : ggradev@greenbalkans.org


Природозащитните дейности за белошипата ветрушка през 2018 г. се осъществяват от Зелени Балкани с подкрепата на германската фондация EuroNatur - www.euronatur.org 
Информационните дейности за белошипата ветрушка се подпомагат от проект  LIFE17 GIE/BG/000371 „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ (LIFE for Bg NATURA) на СНЦ "Зелени Балкани"