Служители

default

Ивайло Клисуров

1
Еколог.
Управител на Спасителния Център за диви животни в Стара Загора.
Организира и управлява дейността на Спасителния център за диви животни и ръководи персонала на Центъра.
Член на УС на СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора”.

e-mail: iklisurov@greenbalkans.org