Служители

default

Ивелин Иванов

***
Eколог.
Директор по природозащитата на Зелени Балкани.
Организира и координира природозащитните дейности на дружеството.
Работи по консервационни програми и проекти на организацията за редки и застрашени видове птици.

e-mail: iivanov@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0887589995