Проекти

default

Изготвяне на План за възстановяване и опазване ШИП (Acipenser nudiventris) в България

Период: 04.08.2005 – 12.2008 г.

Финансираща организация: ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда)

Дейности и цели: осъществяване на опити за улов на жив екземпляр
шип - Acipenser nudiventris от р. Дунав и Черно море (за създаване на ген-банка на вида), внос на оплоден хайвер от Acipenser nudiventris, създаване на жива колекция в есетрово стопанство с. Болярци, обл. Пловдив, зарибяване на р. Дунав с развъдено живо потомство от вида.