Проекти

Изпълняване на консервационни дейности в България (телеметрия)

Период: 2005 – 2007г.

Финансираща организация: Франкфуртско Зоологическо Дружество.

Цел: събиране на информация за биологията на черните лешояди от колонията в НП Дадя - Гърция, чрез маркиране на птици с радиопредаватели и проследяване на придвижването им.

Дейнсоти: провеждане на радиотелеметрично проследяване на маркираните птици.

Резултати: събрана ценна информация с места за миграции на лешоядите, предпочитани места за хранене, нощуване и пр.