Проекти

Изработване на методология за оценка прилагането на CITES в страните от Централна и Източна Европа

Период: 01.10.2005 – 15.09.2006 г.

Финансираща организация: CEEWEB

Цел/и: Подпомагане в развитието на капацитети и оценка на България по прилагането на международната конвенция CITES.

Дейности: Изработване на методология за оценка прилагането на CITES в страните от Централна и Източна Европа. Създаване на обща база данни за интернет търговия с животни и растения от CITES. Мониторинг на магазините за продажба на видове от CITES в страните участващи в проекта. Издаване на брошура за търговията с диви видове.

Резултати:
Публикуван отчет за интернет търговията и търговията в магазините за животни. Разпространени специализирани брошури свързани с търговията на видове от CITES. Извършен цялостен анализ на практическото прилагане на конвенцията в съответните страни участващи в проекта.