Новини

Изрисуваха фасадата на СУ „Доктор Петър Берон“ в Свиленград със защитен вид

Изрисуваха фасадата на СУ „Доктор Петър Берон“ в Свиленград със защитен вид

05.01.2021
Първият мащабен графит в град Свиленград е вече факт. Графитът представя един от най-редките видове птици в България и емблематичен вид за района - белошипата ветрушка.

Инициативата е част от проект на Зелени Балкани "НАТУРА 2000 в България - Нови хоризонти", който цели да популяризира най-голямата в света екологична мрежа - европейската, от която част е и България.

Белошипата ветрушка е един от видовете, предмет на опазване в европейската мрежа. До неотдавна той беше изчезнал за страната вид. Той се „завърна“ в страната, след започване на консервационна програма на Зелени Балкани, реализирана в периода 2013 – 2017г. по проект „По-голям шанс за белошипата ветрушка в Блгария“ LIFE11 NAT/BG/360,   съвместно с испанската организация Dema и немската организация EURONATUR. Днес, белошипите ветрушки наброяват до 40 двойки, които гнездят в Модула за адаптация в село Левка.

Изпълнители на проекта са екипът на "140 идеи" (Венцислав Йосифов, Иво Илиев) - едни от известните графити -артисти в страната.

Предстои изрисуването на още едно училище в града, а именно I ОУ „Иван Вазов“. Двете училища са първите от поредицата сгради в пет града, които ще бъдат изрисувани с емблематични за съответните региони видове от европейско природозащитно значение. Сред тях е и сградата на EVN в Пловдив, като още се уточняват сградите, които да бъдат изрисувани във Варна, Стара Загора и Бургас. Зелени Балкани напомнят, че всички заинтересовани да бъдат изрисувани фасадите на частни или обществени сгради, могат да се свържат с нас на контактите, посочени по-долу.

За контакт:
Елена Стоева – Ръководител на проекта „НАТУРА 2000 в България Нови Хоризонти“
тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org
Венцислав Йосифов – „140 идеи“ – тел. 0895689284
За контакти относно дейностите за опазване на белошипата ветрушка
Градимир Градев - Ръководител на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE 19/NAT/BG/001017
СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора" - тел. +359885609289, e-mail: ggradev@greenbalkans.org