Новини

Извършване на оценки за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения по Член 6 на Директивата за Местообитанията (92/43/EEC)

Извършване на оценки за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения по Член 6 на Директивата за Местообитанията (92/43/EEC)

16.11.2009

Семинара е в рамките на Проект “Немски опит в прилагането на Европейското законодателство: Натура 2000 – управление и финансиране”
Проектът се осъществява от Зелени Балкани – Стара Загора и е финансиран от немското Федералното министерство на околната среда, природозащитата и радиационната безопасност чрез Федералната Агенцията за околна среда (UBA). Научната координация на проекта се осъществява от Федералната агенция за природозащита (BfN). В България администрирането на проекта и консултантската дейност се осъществява от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Дирекция „Национална служба за защита на природата”, отдел „Натура 2000”.


Семинарът в София се състоя на в хотел “Централ - Форум” с над 50 участника. Семинарът във Варна се състоя в хотел “Аква” с над 20 участника. В семинарите взеха участие експерти на свободна практика изготвящи ДОС и/или ДОВОС както и експерти от научни институции и неправителствени организации работещи в същата област.
Лекторите на семинарите са експерти с дългогодишен опит в прилагането на Директивата за хабитатите. Техните презентации отговориха в голяма степен на наболели проблеми и на специфични нужди в България.

Документи от семинара и допълниелна информация можете да получите на интернет страницата на проекта.


За контакт:
Добромир Добринов - Зелени Балкани
e-mail: ddobrinov@greenbalkans.org