Проекти

default

Извършване на приоритетни консервационни дейности, съгласно “Програма за създаване на заетост и възстановяване на природната среда – Екологичен парк “Марица”

Период: 28.08. 2000 г. – 28.02.2001 г.

Финансираща организация: Община Садово