Видове дарения

default

КОРПОРАТИВНИ ДАРЕНИЯ

Корпоративните дарения са дарения на фирми или компании, насочени в случая към природозащитни дейности. Корпоративните дарения са чудесна възможност Вашата компания/фирма да даде своя принос, за решаването на общественозначими проблеми, като загубата на биоразнообразие, унищожаването на горите и пр. Корпоративните дарения са също така добра възможност за реклама и повишаване на престижа в обществото на Вашата фирма. 

Благотворителността Обединява, а Обединението прави Силата 
Малко са нещата, които правят България специална и уникална, и които ни карат да се гордеем. Едно от тях е неповторимата ПРИРОДА. 
Ние ще превърнем всяка ваша подкрепа в реален принос за съхраняване на българската природа.


Бизнесът – дарител и социален инвеститор 
През последните години ролята на бизнеса в решаването на редица социални и екологични проблеми все повече се засилва. Все повече компании осъзнават пряката връзка между развиването на успешен бизнес и развитието на обществото. В тази връзка, те стартират и утвърждават дарителски практики и програми, които подкрепят различни граждански и НПО инициативи, с което декларират своята корпоративна социална отговорност и внасят своя допълнителен принос в подобряване качеството на живот.
Изграждането на партньорства за определена кауза, в които бизнесът участва със своите ресурси, а неправителствените организации осигуряват мост към обществеността и хората, е доказана формула за успех.

Нашата политика за работа с бизнеса
Зелени Балкани се отнася с уважение и високо цени както индивидуалния, така и корпоративния принос към опазването на природата на България.
Организацията отчита, че партньорството с бизнеса е изключително важно, за да се спре загубата на биологично разнообразие и да се прилагат принципите и практиките на устойчиво развитие. 
Зелени Балкани вярва, че всяко корпоративно участие внася ценен принос към подобряване природната среда и повишаване качеството на живот на хората в България.
В своята работа с бизнеса, Зелени Балкани се ръководи от принципите на отговорност, прозрачност, предсказуемост, зачитане правото на различно мнение и възможността за критикуване.

Какви са предимствата и ползите от партньорството със Зелени Балкани? 
Ако цените българската природа и вярвате, че тя е Дар и Богатство, което прави България уникална и считате, че това национално богатство трябва да бъде съхранено и опазено и за нашите деца, то, подкрепяйки програмите на Зелени Балкани, Вие пряко се ангажирате и давате ценен принос за тази кауза и идея.

Предимствата да работите със Зелени Балкани са: 
  •  ще работите с организация с доказан опит и експертиза, която притежава високо обществено доверие; 
  • ще срещнете отговорен и отдаден на работата млад екип; 
  • Вашият принос (финансов или нефинансов) ще бъде използван стриктно според волята на дарителя, при строга отчетност; 
  • ще имате възможност да проследите целия процес и дейности, както и да се включите в тях, ако желаете; 
  • ще получите възможност подкрепата Ви да бъде популяризирана и рекламирана пред медии, институции и обществеността, по схема, изработена специално за Вас.

Подкрепяйки програмите на Зелени Балкани за опазване на дивата природа на България, Вашата компания ще получи допълнителни ползи като: повишаване на общественото доверие в нея, изграждане на положителен имидж, повишаване авторитета пред международните партньори и развитие на нови пазари и перспективи. 

Независимите проучвания сочат, че потребителите предпочитат фирми, които инвестират и подкрепят социални и екологични инициативи и декларират ясно корпоративна социална отговорност.

За контакт и информация:
Eлена Стоева - etilova@greenbalkans.org, моб. тел. 0887574699, тел. 042 622401

! Зелени Балкани е организация, която се ползва с подкрепата на хиляди български граждани и има утвърден авторитет сред своите български и международни партньори. В тази връзка Зелени Балкани се ръководи от своя Етичен кодекс за дарителството. Зелени Балкани не приема дарения от фирми, включени в така наречения "черен списък", които са допринесли пряко или са участвали в унищожаването на природното наследство на страната ни, реализирали са незаконни проекти, увреждащи природата или са упражнявали натиск върху нас или други колеги, с цел компроментиране на тяхната обективност.