Новини

Какво е да си доброволец в Спасителния център за диви животни

Какво е да си доброволец в Спасителния център за диви животни

08.07.2019
В края на миналата седмица, екип по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ и доброволци от Пловдив посетиха Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани – Стара Загора.
Първия работен ден екипът прекара в посетителската част на центъра, където от сутринта запретнаха ръкави. Там стационарните пациенти и двайсетина гладни щъркела, които скоро ще бъдат освободени, след като са били внимателно обгрижвани от служителите в центъра, очакват да им бъде почистено и да бъдат нахранени всяка сутрин. Запознаването с птиците от размножителната програма беше още по-вълнуващо – белоглави, брадати, египетски, черни лешояди (всичките 4 вида, които се срещат или са се срещали в нашата природа), ловни соколи, белошипи ветрушки... Освен в храненето и почистването, доброволците станаха част и от освобождаването на млади белошипи ветрушки, отгледани в рамките на програмата за размножаване на редки видове.
Във всички дейности помощник бе Груйо – розовият пеликан, за който центърът е дом от 1997 г., и на когото всички отделиха по-специално внимание.
Съботния ден екипът доброволци прекара в амбулаторната част на центъра, където помага в приемането на пациенти. Всички старателно се заеха и с отговорната задача, включваща храненето на всеки 2 часа на бебетата бързолети, врабчета, сврачки, лястовички, прилепи.
Само за два дни доброволците успяха да станат част от многобройните дейности по опазване и рехабилитация на редица редки и защитени видове птици, включени в международни конвенции за опазване на биоразнообразието и обект на опазване в екологичната мрежа Натура 2000.

Припомняме, че всеки ентусиазиран доброволец, който желае да дари свободното си време и да стане част от дейностите в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, е добре дошъл! За контакти ТУК.

Екипът по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ изказва благодарност на доброволците, които се включиха в ежедневните дейности на Спасителния център за диви животни: Алис Мелконян, Мина Попова, Здравка Тасева.
Благодарим на екипа на Спасителния център за гостоприемството и за търпеливо предадените знания и умения.

За контакти:
Полина Христова – Специалист комуникации – тел. 0882508721; e-mail: phristova@greenbalkans.org