Видео галерия

Казусът “Планински кеклик”

Във времената, когато понятия като „реинтродукция”, „рестокинг”, „ex situ” и подобни, вече изобилстват в методиките за застрашените видове животни, сдружените ловци и природозащитниците с общи усилия се опитват да предотвратят изчезването на поредният вид от българската природа – планинският кеклик.
Статутът му на ловен обект с незначителен запас е ясен сигнал, че популацията на вида се нуждае от задълбочено проучване и спешни мерки за стабилизиране.
Действието на филма се развива в планината – естественото местообитание на вида, където екипът на проекта в продължение на три години съчетава съвременните природозащитни методи, с утвърдените ловностопански мероприятия.
Казусът „Планински кеклик”е повод за обединението на специалисти от „двете страни на барикадата” и пример за ползотворното сътрудничество между ловци и природозащитници.

БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТАЛЕН
ТВ формат PAL 16:9
ЗВУК Stereo
Продължителност 27 мин.
Съвместна продукция на:
НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България” и
Федерация на природозащитни сдружения ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ